UBND TP cũng yêu cầu các sở-ngành liên quan theo dõi diễn biến thị trường, chủ động nắm bắt những biến chuyển trong tiêu dùng các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu, đề xuất giải pháp kịp thời nhằm bảo đảm cân đối cung - cầu trên địa bàn TP

(NLĐ)- Để tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu trên địa bàn TPHCM năm 2010 và Tết Tân Mão năm 2011, UBND TP vừa chỉ đạo Sở Công Thương phối hợp với các sở-ngành liên quan tổ chức kiểm tra việc tạo nguồn hàng cung ứng cho nhu cầu tiêu dùng, chất lượng - vệ sinh an toàn thực phẩm của hàng hóa tham gia bình ổn thị trường, việc chấp hành các quy định về niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết; tổ chức đưa hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng đến khu vực ngoại thành, KCX-KCN... . Các đơn vị tham gia bình ổn thị trường cần thực hiện điều chỉnh giá bán bình ổn thị trường theo đúng cam kết, bảo đảm giá bán bình ổn phải thấp hơn ít nhất 10% so với giá thị trường và không tăng giá so giá đã đăng ký.