Bảo đảm điện phục vụ lễ hội kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội

Gốc
Ngày 2-9, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội khẳng định đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho toàn thủ đô Hà Nội trong các ngày tổ chức lễ hội kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội (từ 1-10 đến hết 10-10).

Riêng tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, không cắt điện từ 17-9 đến hết 11-10. Tổng công ty đã xây dựng phương án đảm bảo điện an toàn, liên tục, có dự phòng tại các điểm phục vụ đại lễ, hoạt động văn hóa-thể thao, các cơ quan thông tin đại chúng. Những địa điểm đặc biệt quan trọng được cấp bằng hai nguồn điện lưới hoặc có máy phát điện, UPS dự phòng. Tổng Công ty Điện lực Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị bố trí đủ lực lượng, sẵn sàng xử lý sự cố trong các ngày từ 22 giờ ngày 30-9 đến 22 giờ ngày 10-10. TX

Tin nóng

Tin mới