(PL)- Ngày 23-3, Văn phòng Chính phủ phát hành thông báo kết luận của Thủ tướng tại buổi làm việc với các tập đoàn, tổng công ty nhà nước vừa qua.

Thủ tướng yêu cầu các tập đoàn, tổng công ty nhà nước ngoài việc không để giá hàng hóa tăng cao, thực hiện công khai về giá, góp phần giữ ổn định giá tiêu dùng (như điện, than, xăng dầu, lương thực…). Phải tổ chức thu mua hết nông sản, hàng hóa cho nông dân, công nhân nông nghiệp với giá bảo đảm bù đắp chi phí sản xuất và có lãi. Đối với nông dân trồng lúa phải bảo đảm mức lãi tối thiểu là 30%. Các tổng công ty lương thực cần có biện pháp liên kết với tư thương trong việc mua lúa, gạo của nông dân. Ngoài ra, đối với những doanh nghiệp không kịp cổ phần hóa trước ngày 1-7-2010 thì chuyển thành công ty TNHH một thành viên 100% vốn nhà nước. Kiên quyết bán, giải thể, phá sản, sắp xếp lại công ty, doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả, thua lỗ kéo dài... ĐL