Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bảo đảm tăng trưởng tín dụng cả năm ở mức 25-27%

Cụ thể: tổng phương tiện thanh toán tăng 16,36%; huy động vốn ước tăng 16,20%, tín dụng đối với nền kinh tế ước tăng 17%. Dư nợ cho vay, chiết khấu giấy tờ có giá để đầu tư, kinh doanh chứng khoán của các tổ chức tín dụng (TCTD) ước tăng 28,31% so với cuối năm 2008, tuy nhiên, các TCTD vẫn bảo đảm tỷ lệ theo quy định; dư nợ cho vay để đầu tư và kinh doanh bất động sản ước tăng 10,48%. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,52% so với tổng dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế (tăng 0,35% so với mức 2,17% vào cuối năm 2008).

Trong sáu tháng cuối năm, NHNN điều hành chính sách tiền tệ theo hướng bảo đảm tổng phương tiện thanh toán tăng khoảng 25%, tín dụng tăng khoảng 25-27%; theo dõi sát diễn biến khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế thế giới và sự chuyển biến của kinh tế trong nước để chủ động đề xuất giải pháp phù hợp, ngăn ngừa lạm phát trong giai đoạn 2009-2010.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=152729&sub=131&top=38