Bảo đảm tốt chế độ, tiêu chuẩn bộ đội theo mức tiền ăn mới

Gốc
Tổng cục Hậu cần (TCHC) vừa chỉ đạo và tổ chức hướng dẫn cụ thể các cơ quan, đơn vị trong toàn quân thực hiện đúng tiêu chuẩn, định lượng ăn của bộ đội theo Thông tư số 143/2017/TT-BQP ngày 13-6-2017 của Bộ Quốc phòng về quy định tiêu chuẩn tiền ăn mới, trong đó mức tiền ăn cơ bản của bộ binh là 50.000 đồng/người/ngày, bắt đầu thực hiện từ ngày 1-7-2017.

Cùng với đó, các cơ quan chức năng của TCHC đã rà soát, cân đối bảo đảm dụng cụ cấp dưỡng, trang bị nhà ăn, nhà bếp đồng bộ, thống nhất cho các bếp ăn; tổ chức nghiên cứu, tham mưu đề xuất hệ thống bếp nấu ăn mới phù hợp, hiệu quả; chú trọng giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm; đẩy mạnh cải tiến công tác chế biến nấu ăn, giữ ổn định và nâng cao chất lượng đời sống bộ đội. Ngoài ra, trong thời gian tới, TCHC sẽ tổ chức nghiên cứu, đề xuất với cấp trên công tác bảo đảm ăn cho lực lượng tàu ngầm, bộ đội đặc công và bảo đảm ăn trong diễn tập của cán bộ, chiến sĩ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; nghiên cứu, tham mưu với Bộ Quốc phòng và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống nhất nội dung đẩy mạnh phát triển tăng gia sản xuất chất lượng cao trong quân đội.

TIẾN ĐẠT

Tin nóng

Tin mới