Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bảo đảm VSATTP: Phân công trách nhiệm còn… “chồng chéo”

Báo An Ninh Thế Giới
Gốc

VIT- Chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm (CLVSATTP) là vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt ảnh hưởng trực tiếp, thường xuyên đến sức khỏe nhân dân, sự phát triển giống nòi, quá trình sản xuất, xuất nhập khẩu hàng hóa, phát triển du lịch thương mại và uy tín quốc gia.

Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/CTXH/45637/default.aspx