Bảo đảm vượt sông trong diễn tập chiến thuật

Gốc
Thực hiện kế hoạch vượt sông cho binh khí kỹ thuật tham gia diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật năm 2017 của Quân đoàn 4, Lữ đoàn Công binh 550 vừa hiệp đồng với Lữ đoàn Phòng không 71, Lữ đoàn Pháo binh 434 và lực lượng tại chỗ của địa phương các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai tổ chức diễn tập vượt sông trong chiến đấu.

Cuộc diễn tập nhằm đánh giá trình độ huấn luyện, khả năng bảo đảm vượt sông của cán bộ, chiến sĩ; năng lực chỉ huy, hiệp đồng giữa các phân đội, làm cơ sở rút kinh nghiệm cho huấn luyện, diễn tập của các đơn vị trong những năm tiếp theo.

Tại đợt diễn tập, Lữ đoàn Công binh 550 bảo đảm vượt sông cho binh khí kỹ thuật bằng phà PMP 60 tấn, qua đoạn sông có bề rộng 225 mét. Mặc dù trời tối, dòng chảy lớn, nhiều vùng xoáy, nhưng cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 550 đã bảo đảm vượt sông cho lực lượng, phương tiện, binh khí kỹ thuật của các đơn vị qua sông đúng kế hoạch, bí mật, an toàn tuyệt đối.

Phóng viên Báo QĐND Online xin giới thiệu một số hình ảnh tại đợt diễn tập.

Thực hiện: XUÂN CƯỜNG, HOÀNG THÀNH

Bảo đảm vượt sông trong diễn tập chiến thuật - Ảnh 1

Sông Đồng Nai, nơi tổ chức vượt sông từ tỉnh Bình Dương sang tỉnh Đồng Nai có chiều rộng 225 mét.

Bảo đảm vượt sông trong diễn tập chiến thuật - Ảnh 2

Phà PMP tiến hành cập bờ, sẵn sàng vận chuyển binh khí kỹ thuật vượt sông.

Bảo đảm vượt sông trong diễn tập chiến thuật - Ảnh 3

Xe kéo pháo Lữ đoàn Phòng không 71 hành quân xuống bến.

Bảo đảm vượt sông trong diễn tập chiến thuật - Ảnh 4

Bảo đảm vượt sông trong diễn tập chiến thuật - Ảnh 5

Đưa chất tải binh khí kỹ thuật lên phà.

Bảo đảm vượt sông trong diễn tập chiến thuật - Ảnh 6

Ca nô đẩy phà qua sông.

Bảo đảm vượt sông trong diễn tập chiến thuật - Ảnh 7

Lãnh đạo, chỉ huy Quân đoàn 4 kiểm tra, động viên cán bộ, chiến sĩ tham gia diễn tập.

Bảo đảm vượt sông trong diễn tập chiến thuật - Ảnh 8

Chuẩn bị cập bến.

Bảo đảm vượt sông trong diễn tập chiến thuật - Ảnh 9

Phà trưởng phà 1, Tiểu đoàn Công binh vượt sông 17, chỉ huy phà cập bến.

Bảo đảm vượt sông trong diễn tập chiến thuật - Ảnh 10

Tổ bờ phối hợp kéo phà cập bến.

Bảo đảm vượt sông trong diễn tập chiến thuật - Ảnh 11

Các phương tiện, binh khí kỹ thuật vượt sông an toàn.

Tin nóng

Tin mới