ND - Những ngày qua, ba cơn lũ liên tiếp xảy ra, lũ chồng lên lũ, miền trung ngập chìm trong biển nước, các địa phương đều bị lũ, lụt chia cắt kéo dài. Điều đáng nói là, những đợt lũ vừa qua ở miền trung không phải lũ quét hay lũ ống bất ngờ, xảy ra ban đêm, nhưng số người chết lại quá nhiều!