(HNM) - Chữ chuyên ở đây là “chuyên nghiệp”. Giải VĐQG 2007 đã kết thúc với sự đăng quang hết sức xứng đáng của Bình Dương trong sự tâm phục khẩu phục của các đối thủ  nhưng câu hỏi về sự chuyên nghiệp của giải đấu vẫn còn đó.