Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bao giờ hết “oải” với thủ tục nhà đất?

Quyết định 54 ngày 10/4/2007 của UBND TP.HCM hướng dẫn cụ thể về cấp “giấy hồng” mới theo Luật Nhà ở đã bãi bỏ nhiều rào cản “bất khả xâm phạm”...

Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2007/12/11/115757/4620