(HNM) - Ngày 17-1, tại Hà Nội, Ban Điều phối triển khai kế hoạch hành động quốc gia giáo dục cho mọi người, Vụ Giáo dục mầm non (Bộ GD-ĐT) và Văn phòng UNESCO Hà Nội đã công bố báo cáo giám sát toàn cầu của UNESCO năm 2007 về giáo dục mầm non (GDMN).