(HNMO) - Ngày 28/5, Báo Hànôịmới đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ III nhiệm kỳ 2010-2015 với sự tham gia của gần 100 đảng viên.

Theo báo cáo thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2006-2010, phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2010-2015 của Đảng bộ cơ quan tòa soạn Báo Hànôịmới, nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, Đảng ủy khối Dân - Chính - Đảng Thành phố Hà Nội, bám sát 9 chương trình công tác, 5 nhiệm vụ trọng tâm và 2 khâu đột phá của Thành ủy, Đảng ủy đã lãnh đạo các chi bộ, các tổ chức đoàn thể phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, tổ chức tốt các phong trào thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Là cơ quan ngôn luận của Thành ủy, tiếng nói của Đảng, chính quyền và nhân dân Thủ đô, Đảng ủy cơ quan tòa soạn Báo Hànôịmới đã luôn bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Đảng bộ Thành phố và những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Thủ đô, tổ chức tuyên truyền đầy đủ, kịp thời, chính xác các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng quan trọng diễn ra trên địa bàn Thủ đô, trong nước và quốc tế; đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của bạn đọc, góp phần hiệu quả đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố. BCH Đảng bộ Báo Hànôịmới nhiệm kỳ 2010-2015 ra mắt Đại hội Các ấn phẩm của Hànôịmới thường xuyên được đổi mới, chất lượng thông tin không ngừng được nâng cao, báo có nhiều loạt bài mang tính định hướng, phát hiện được Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố và các tầng lớp nhân dân Thủ đô đánh giá cao. Từ năm 2006 đến nay, phóng viên Báo Hànôịmới đã đạt hơn 40 giải A, B, C và khuyến khích qua các cuộc thi giải Báo chí quốc gia và Thành phố. Bên cạnh việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ chính trị, hàng năm Báo Hànôịmới đã tiếp nhận hàng trăm đơn thư của bạn đọc, phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền kịp thời trả lời, giải quyết. Ngoài ra, Hànôịmới cũng là cơ quan có truyền thống làm tốt công tác từ thiện-xã hội với số tiền hàng chục tỷ đồng mỗi năm thông qua nhiều chương trình thiết thực, kịp thời giúp đỡ có hiệu quả đồng bào gặp khó khăn do thiên tai lũ lụt, các gia đình chính sách, các em học sinh nghèo vượt khó, trẻ em bị bệnh hiểm nghèo... Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Báo Hànôịmới đã tích cực chỉ đạo đổi mới, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, kịp thời quan tâm củng cố tổ chức, kiện toàn Ban chấp hành Đảng bộ và các chi bộ, đặc biệt là trong giai đoạn sau khi mở rộng địa giới hành chính Hà Nội. Đảng ủy đã thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đề ra trong nhiệm kỳ qua. Đáng chú ý, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã kết nạp được 32 đảng viên mới, hàng năm, Đảng bộ có từ 95-100% đảng viên được xếp loại đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có từ 15-20% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ 2010-2015, toàn Đảng bộ cơ quan tòa soạn Báo Hànôịmới tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo, vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị giao, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng các ấn phẩm, mở rộng sức ảnh hưởng của tờ báo Đảng bộ Thủ đô ra các vùng miền. Đồng thời, phấn đấu xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện với Đảng bộ và 100% chi bộ đạt cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh... Sau khi thảo luận, góp ý cho báo cáo, toàn Đảng bộ đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015 và bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng lần thứ XI. Tổng Biên tập Báo Hànôịmới Tô Quang Phán đã được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng ủy.