Bảo hiểm AAA tặng 1.000 cặp phao cứu sinh cho học sinh phải đi học bằng đò vùng sông Cầu, tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh; vùng sông Đáy, tỉnh Hà Nam và học sinh vùng sông Lô, thị trấn Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ (trị giá 150 triệu đồng).

Được biết, trong năm 2007, Cty đã dành hơn 3,8 tỷ đồng cho các hoạt động từ thiện nhân đạo, năm 2008 là 4,2 tỷ đồng và dự kiến dành 6 tỷ đồng cho các hoạt động hướng về cộng đồng trong năm 2009. Phạm Hùng