Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (mã BIC) vửa có Nghị quyết về kế hoạch kinh doanh trong năm 2016.

Bao hiem BIDV dat lai 230 ty dong, sap chuyen tru so vao TPHCM - Anh 1

BIC cho biết trong năm nay, Tổng Công ty sẽ triển khai thực hiện kế hoạch chuyển trụ sở chính vào TPHCM. Dự kiến BIC sẽ đặt trụ sở mới tại số 30 đường Hàm Nghi, quận 1, TPHCM. Trụ sở này có diện tích sử dụng 2.588m2, dự kiến sẽ hoàn tất công tác cải tạo, sửa chữa trong tháng 6/2016.

Đối với hoạt động kinh doanh tại hải ngoại, BIC sẽ tập trung mở rộng kinh doanh nhằm tăng nhanh thị phần và hiệu quả kinh doanh tại Lào. Bên cạnh đó, Tổng Công ty cũng xác định việc tăng trưởng tại thị trường Campuchia dựa trên cơ sở kiểm soát tốt rủi ro tại thị trường này. Ngoài ra, BIC sẽ nghiên cứu cơ hội kinh doanh tại thị trường Myanmar.

Năm 2016, Tổng Công ty đặt kế hoạch đạt tổng doanh thu phí bảo hiểm (phát sinh) riêng BIC là 1.750 tỷ đồng, trong đó doanh thu phí bảo hiểm gốc là 1.570 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế riêng BIC là 182 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 230 tỷ đồng.

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cho phép BIC nới tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên 49% vào ngày 18/2/2016.

Trường Văn