Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bảo hiểm chi trả và bồi thường 6.400 tỷ đồng

Báo Công An Nhân Dân
Gốc

Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cho biết: Năm 2008, thị trường bảo hiểm Việt Nam tiếp tục duy trì mức tăng trưởng ổn định, các doanh nghiệp bảo hiểm đã giải quyết bồi thường và trả tiền bảo hiểm hơn 6.400 tỷ đồng, đảm bảo sự phát triển ổn định của các tổ chức, cá nhân không may gặp rủi ro, góp phần vào sự phát triển của nền kinh tế xã hội.

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/kinhte/2008/12/106444.cand