Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bảo hiểm nhân thọ Quảng Trị một thập niên phát triển

Báo Sức Khỏe & Đời Sống
Gốc

Ngày 1/12/1997, Công ty bảo hiểm Quảng Trị đã phát hành những sản phẩm bảo hiểm nhân thọ đầu tiên. Đến tháng 12/2000, Công ty Bảo hiểm nhân thọ Quảng Trị chính thức được thành lập theo Quyết dịnh 197/2000/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=18225