Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trân trọng thông báo

Gốc
Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam chấm dứt bảo hiểm tiền gửi và thu hồi Chứng nhận bảo hiểm tiền gửi số 01000.0001.1/CN-BHTG đối với Ngân hàng Standard Chartered – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh có trụ sở chính tại Tầng 2, tòa nhà Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 291/QĐ-BHTG111 ngày 24/9/2014 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

Lý do chấm dứt bảo hiểm tiền gửi và thu hồi Chứng nhận bảo hiểm tiền gửi:Ngân hàng Standard Chartered – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động theo Quyết định số 1743/QĐ-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

Tin nóng

Tin mới