Ngày 15-6, cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Đác Nông đã gửi hồ sơ đến tòa án dân sự khởi kiện Công ty TNHH MTV 508 Chi nhánh Tây Nguyên (có trụ sở tại phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa), vì nợ tiền bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp của người lao động kéo dài. Từ đầu năm 2009 đến nay, doanh nghiệp này đã nợ tiền BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp của 28 lao động với số tiền hơn một tỷ đồng. Đây là lần đầu cơ quan BHXH tỉnh Đác Nông khởi kiện một doanh nghiệp nợ tiền bảo hiểm ra tòa để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động.