Bảo hiểm xã hội Hà Nội đã thu hồi gần 148 tỷ đồng nợ

Gốc
Theo BHXH TP. Hà Nội, nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, tình hình thu hồi nợ bảo hiểm trên địa bàn thành phố đã có sự chuyển biến mạnh.

Bảo hiểm xã hội Hà Nội đã thu hồi gần 148 tỷ đồng nợ - Ảnh 1

Việc nợ đọng BHXH trên toàn thành phố Hà Nội đã ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp của 334.694 lao động. Ảnh: Bùi Nụ.

Cụ thể, trong 8 tháng đầu năm 2017, BHXH TP. Hà Nội đã thực hiện thanh tra chuyên ngành, thanh tra liên ngành và kiểm tra các đơn vị sử dụng lao động nợ đọng BHXH từ 3 tháng trở lên, cơ sở khám, chữa bệnh BHYT và các đại lý thu, chi BHXH, BHYT.

Kết quả toàn thành phố đã thực hiện thanh tra, kiểm tra 994 đơn vị với số tiền nợ là 502,6 tỷ đồng; trong đó, thanh tra chuyên ngành 89 đơn vị; thanh tra, kiểm tra liên ngành 334 đơn vị và kiểm tra 571 đơn vị.

Đến nay, có 466 đơn vị đã khắc phục số tiền nợ tại thời điểm thanh tra, kiểm tra, với tổng số tiền thu hồi được là 147,9 tỷ đồng. Riêng trong tháng 8/2017, có 59/158 (chiếm 37,3%) đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT đã chủ động nộp ngay số tiền nợ khi nhận Quyết định Thanh tra, Kiểm tra.

Bên cạnh đó, BHXH TP. Hà Nội cũng đã chỉ đạo BHXH các quận, huyện, thị xã chủ động đôn đốc các đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN ngay từ tháng nợ đầu tiên; hoàn thiện hồ sơ chuyển sang Liên đoàn Lao động khởi kiện các đơn vị cố tình chây ỳ trong việc trích nộp BHXH, BHYT.

Được biết, tính đến hết ngày 31/7/2017, tổng số tiền nợ BHXH của toàn TP. Hà Nội là 3.378 tỷ đồng, chiếm 10,1% kế hoạch thu và là địa phương có tỷ lệ nợ cao nhất. Trong đó, có 23.955 doanh nghiệp nợ với số tiền là 2.612 tỷ đồng, chiếm 77,3% tổng số nợ BHXH, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp của 334.694 lao động.

Xuân Thảo

Tin nóng

Tin mới