Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bảo hiểm xã hội Mù Cang Chải vượt khó hoàn thành tốt nhiệm vụ giao

Huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) là một trong 62 huyện nghèo nhất cả nước nhận được sự hỗ trợ của nhiều chương trình, dự án đầu tư của Trung ương. Trong thực hiện nhiệm vụ Bảo hiểm xã hội, do số lượng doanh nghiệp trên địa bàn ít, chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ nên việc khai thác mở rộng đối tượng còn hạn chế, chủ yếu dựa vào tăng tự nhiên của các đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn. Nhiều doanh nghiệp thu hẹp quy mô sản xuất ảnh hưởng đến việc làm và thu nhập của người lao động do vậy việc khai thác mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế gặp nhiều khó khăn...

Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn huyện Mù Cang Chải đến nay đạt trên 99% dân số trên địa bàn.

Tuy nhiên, được sự quan tâm của bảo hiểm xã hội tỉnh, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền huyện, sự đoàn kết của tập thể cán bộ viên chức bảo hiểm xã hội huyện Mù Cang Chải, hàng năm, đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Giám đốc Bảo hiểm xã hội Mù Cang Chải ông Nguyễn Minh Tuấn cho biết: Trong 8 tháng đầu năm 2019, đơn vị đã bám sát chỉ tiêu, nhiệm vụ phân công, giao chỉ tiêu cho từng cán bộ, tăng cường giám sát thực hiện nên kết quả đạt được đáng khích lệ.

Cụ thể số đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc và tự nguyện đến ngày 31/8/2019 là 2.639, tăng 61 người so với cùng kỳ năm 2018. Bảo hiểm xã hội bắt buộc đạt 2.502 người, giảm 52 người so với cùng kỳ. Bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 137 người tăng 113 người so với cùng kỳ. Chi tham gia bảo hiểm y tế là 486 người, tăng 44 người so với cùng kỳ. Bảo hiểm thất nghiệp là 1.891 người, tăng 57 người so với cùng kỳ năm 2018. Tổng số đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tăng mới đến hết tháng 8 là 80 người.

Số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (bao gồm cả tự nguyện) trong tháng 8 đạt 3,5 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm là 27 tỷ đồng. Tổng số nợ đến ngày 31/8/2019 là 433 triệu đồng, chiếm 1,06% tỷ lệ nợ, trong đó nợ bảo hiểm xã hội là 387 triệu đồng, nợ bảo hiểm thất nghiệp 10 triệu đồng, nợ bảo hiểm y tế 26 triệu đồng...

Bảo hiểm xã hội đã cấp 2.627 thẻ trong tổng số 2.627 lao động, đạt 100%. Số lượng thẻ bảo hiểm y tế cấp mới trong tháng 544 thẻ, lũy kế 3.095 thẻ. Số lượng thẻ bảo hiểm y tế cấp lại (do mất, do thay đổi nơi khám chữa bệnh quyền lợi...) trong tháng là 133 thẻ, số lượng thẻ bảo hiểm y tế cấp lại lũy kế từ đầu năm là 1.281 thẻ. Số đối tượng tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện là 62.692 người (chưa có số của thân nhân công an, một số đơn vị trên địa bàn huyện nhưng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ngoài bảo hiểm xã hội tỉnh…).

Trong tháng 8 đã tổ chức chi trả trợ cấp bảo hiểm xã hội thường xuyên cho các nhóm đối tượng thụ hưởng tổng số chi bảo hiểm xã hội là 2,4 tỷ đồng, lũy kế đạt hơn 19 tỷ đồng, trong đó chi nguồn ngân sách Nhà nước là 883 triệu đồng, lũy kế 6,9 tỷ đồng. Chi nguồn quỹ bảo hiểm xã hội 1,5 tỷ đồng, lũy kế 11,6 tỷ đồng.

Trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh đã tăng cường chất luợng công tác giám định chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, kịp thời giải quyết những khó khăn vuớng mắc về thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, nâng cao chất lượng giám định chi phí khám chữa bệnh đảm bảo quyền lợi cho nguời bệnh khi đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Số lượt khám chữa bệnh trong tháng là 3.873 bệnh nhân. Lũy kế đạt 23.415 lượt bệnh nhân, tăng 457 bệnh nhân so với cùng kỳ năm 2018. Số tiền chi trong tháng ước tính khoảng 1,2 tỷ đồng, lũy kế đến thời điểm báo cáo là 6,7 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng gần 226 triệu đồng. Nguyên nhân do tăng trưởng tự nhiên, tăng giá dịch vụ khám chữa bệnh. Mặt khác do chính sách thông tuyến nên bệnh nhân ngoại tỉnh đến nhiều.

Bảo hiểm xã hội huyện Mù Cang Chải đã tích cực rà soát, đôn đốc thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Tính đến hết tháng 8 đã tổ chức thu đạt 26,9 tỷ đồng, đạt 66,9% kế hoạch cả năm (bao gồm cả thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình). Việc chi trả lương và các khoản phụ cấp cho viên chức đầy đủ kịp thời, đảm bảo an toàn quỹ tiền mặt, thực hiện thanh quyết toán theo đúng quy định. Giải quyết kịp thời, đúng chế độ, chính sách cho đối tượng tham gia, thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội theo quy định. Phối hợp tốt với ngân hàng cung ứng dịch vụ chi trả kịp thời các khoản lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua hệ thống ngân hàng, chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua tài khoản ATM.

Bảo hiểm xã hội huyện đã phối hợp với các phòng ban chuyên môn của huyện như Phòng Lao động Thương binh và xã hội, Tài chính, Thuế, Thanh tra, Liên đoàn Lao động… để tổ chức triển khai thực hiện chương trình hành động về thực hiện Nghị quyết 21 và bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Trong đó, chú trọng việc đề ra các giải pháp tăng cường phát triển số lượng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế; phòng ngừa, ngăn chặn và kịp thời xử lý các hành vi cố tình vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế như: Tình trạng trốn đóng, nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; các hành vi lợi dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế... làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động cũng như của người tham gia bảo hiểm y tế.

Vì vậy, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đến nay toàn huyện Mù Cang Chải có 62.692 người trên tổng số 62.784 người, đạt trên 99% dân số trên địa bàn huyện.

LK

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/xa-hoi/bao-hiem-xa-hoi-mu-cang-chai-vuot-kho-hoan-thanh-tot-nhiem-vu-giao.html