Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bảo hiểm xã hội tỉnh Sóc Trăng: Đảm bảo quyền lợi người tham gia bảo hiểm

Bảo hiểm xã hội tỉnh Sóc Trăng chủ động, sáng tạo, khẳng định vai trò nòng cốt trong thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Đảm bảo quyền lợi người tham gia bảo hiểm

Bảo hiểm xã hội tỉnh Sóc Trăng chủ động, sáng tạo, khẳng định vai trò nòng cốt trong thực hiện chính sách an sinh xã hội, đóng góp hiệu quả vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh Sóc Trăng, tính đến hết tháng 8 năm 2022, tỷ lệ người tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc và Bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 79,98%, Bảo hiểm thất nghiệp đạt 94,56%, Bảo hiểm y tế đạt 89,86% chỉ tiêu do UBND tỉnh giao năm 2022; tỷ lệ bao phủ %, Bảo hiểm y tế đạt 86,56% dân số. Các chế độ chính sách về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế được giải quyết đầy đủ, kịp thời; quyền lợi của người tham gia được đảm bảo.

Ông Đàm Lực Sĩ - Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Sóc Trăng cho biết: Ngay từ đầu năm 2022, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tích cực tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể các cấp và chính quyền địa phương tổ chức triển khai thực hiện tốt chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân, góp phần ổn định, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát triển người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp còn một số khó khăn, hạn chế. Số người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế tuy có tăng so với cuối năm 2021 nhưng vẫn còn thấp, chưa đạt chỉ tiêu đề ra trong năm 2022.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trong những tháng cuối năm 2022, Bảo hiểm xã hội tỉnh Sóc Trăng đề ra giải pháp tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông vận động, phát triển người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, kiện toàn và phát triển hệ thống tổ chức dịch vụ thu, giao chỉ tiêu tỷ lệ duy trì và phát triển số người tham gia Bảo hiểm y tế, nâng cao chất lượng năng lực, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh trong phục vụ người dân, doanh nghiệp, cải cách thủ tục hành chính…

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra

Cũng trong 8 tháng đầu năm 2022, Bảo hiểm xã hội tỉnh Sóc Trăng đã tiến hành 16 cuộc thanh tra chuyên ngành đột xuất với 16 đơn vị sử dụng lao động; thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch 80 đơn vị (đạt 100% so với kế hoạch năm). Trong quá trình thanh tra đã nhắc nhở, đôn đốc, khắc phục chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế do các đơn vị nộp với số tiền trên 7,8 tỷ đồng. Công tác kiểm tra nội bộ cũng được tiến hành ở 4 đơn vị, đạt 66,67% kế hoạch; đơn vị sử dụng lao động 16 đơn vị, đạt 61,54% kế hoạch; đại lý thu, đại diện chi trả 50 đơn vị, đạt 83,33% kế hoạch; cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế 5 cơ sở, đạt 83,33% kế hoạch. Công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành được tiến hành 3 cuộc tại 3 đơn vị, đạt 9,38% kế hoạch.

Các đoàn thanh tra, kiểm tra chủ yếu tập trung kiểm tra tại các đơn vị, doanh nghiệp đang cố tình trốn đóng, nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, chưa tham gia đầy đủ cho số lao động thuộc diện phải tham gia, đơn vị có dấu hiệu vi phạm pháp luật về việc giải quyết chế độ cho người lao động. Qua đó, đôn đốc các đơn vị thực hiện kết luận thanh tra, nộp khắc phục nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế với số tiền trên 9,8 tỷ đồng, trong đó thu nợ trước năm 2022 số tiền trên 4,2 tỷ đồng, thu nợ phát sinh năm 2022 số tiền trên 486 triệu đồng.

Tại Công ty Cổ phần Thủy sản sạch Việt Nam - một trong những đơn vị thực hiện tốt các chính sách an sinh cho người lao động, qua công tác thanh tra, kiểm tra cho thấy hiện công ty đang đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho gần 2.000 công nhân. Ngoài thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động, công ty luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất để công nhân làm việc gắn bó lâu dài như: hàng ngày hai lượt đi - về của công nhân đều có xe đưa rước; một số công nhân ở tỉnh khác làm việc tại công ty, nếu có nhu cầu ở tại chỗ cũng được bố trí nhà ở tập thể; hàng năm được đi tham quan nghỉ dưỡng, các ngày lễ, Tết trong năm đều được nhận quà, lương thưởng trả đúng quy định.

Trong thời gian tới, Bảo hiểm xã hội tỉnh Sóc Trăng sẽ tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với cơ quan liên quan trong việc thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các đơn vị sử dụng lao động; tiếp tục kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra. Kiến nghị cần bổ sung chức năng thanh tra chuyên ngành đầy đủ cho ngành Bảo hiểm xã hội, trong đó có thanh tra việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhằm hạn chế tình trạng lạm dụng, trục lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế như hiện nay. Hoàn thiện và sớm ban hành nghị định hướng dẫn về các biện pháp chế tài đối với các cá nhân, tổ chức chậm thực hiện kết luận sau thanh tra và nghị định xử lý nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế kéo dài (không còn khả năng trả nợ) của các đơn vị ngừng hoạt động, thuộc diện giải thể, phá sản để tháo gỡ, giải quyết chế độ cho người lao động tại các doanh nghiệp này...

Đồng thời, làm rõ thẩm quyền của tổ chức bảo hiểm xã hội về một số hành vi sai phạm được quy định trong các văn bản quy định pháp luật, như: Nghị định số 12/2022/NĐ-CP, ngày 17/1/2022 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Nghị định số 117/2020/NĐ-CP, ngày 28/9/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính khi đối tượng vi phạm không tự nguyện chấp hành...

Nhật Khôi