Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bảo hiểm Xã hội và Hội Nông dân: Ký quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2022 - 2025

Ngày 14/7, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Lễ ký Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2022 – 2025.

Đánh giá cao vai trò của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, tại lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2022-2025, Tổng giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam - ông Nguyễn Thế Mạnh cho hay, với ưu thế là cơ quan đoàn thể chính trị - xã hội của giai cấp nông dân do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo và là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trung ương Hội Nông dân Việt Nam là tập hợp đoàn kết của các chi bộ, đảng viên và đông đảo người nông dân trên toàn quốc, có vai trò đặc biệt trong và là lực lượng tin cậy trong khối liên minh vững chắc “công, nông, trí”, đảm bảo thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, giữ vững quốc phòng, an ninh, góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Trong 5 năm (giai đoạn 2016-2020), có 35 tỉnh, thành Hội đã xây dựng được 2.677 đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tuyên truyền, vận động được 121.741 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm khoảng ¼ số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cả nước và 28.824.738 người tham gia bảo hiểm y tế.

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam các cấp đã phối hợp thực hiện được tổng số 96.699 hội nghị tập huấn, tư vấn, đối thoại, hội thảo, hội thi, cuộc tuyên truyền về chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với tổng số 6.184.644 lượt người tham dự.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân các cấp còn tuyên truyền lồng ghép trong 382.670 buổi sinh hoạt cho 15.024.090 người; tuyên truyền 24.623 tin, bài trên hệ thống truyền thông của tỉnh và 41.502 tin, bài trên hệ thống thông tin của Hội; cung cấp 1.840.486 các loại tài liệu truyền thông các loại như tờ rơi, tờ gấp, cẩm nang... Đến nay, các cấp Hội đã xây dựng được 7.506 mô hình “bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân” với 2.226.972 người tham dự; xây dựng được 2.677 đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Đánh giá kết quả đạt được qua 5 năm triển khai thực hiện Chương trình phối hợp lãnh đạo hai cơ quan nhận định công tác tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đã đạt nhiều kết quả quan trọng và thiết thực.

Đặc biệt, lãnh đạo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho rằng, việc thực hiện chương trình phối hợp giữa Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và Hội Nông dân Việt Nam thời gian qua đã được tiến hành chủ động, kịp thời theo đúng kế hoạch, nội dung, hình thức mà các bên thỏa thuận; đã giúp hai cơ quan xây dựng được mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, qua đó nâng cao nhận thức của hội viên, nông dân về chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nói chung và bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình nói riêng, góp phần tạo sự đồng thuận trong việc tổ chức, thực hiện chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm trên toàn quốc.

Phát huy kết quả đạt được, hai cơ quan đã quyết định ký kết quy chế phối hợp mới trong giai đoạn tới. Qua đó xác định, tiếp tục tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trong công tác truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Việc triển khai đầy đủ các nội dung phối hợp được ngành bảo hiểm xã hội kỳ vọng sẽ giúp hội viên, nông dân và nhân dân có thể hiểu hơn về quyền lợi, giá trị và lợi ích của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm trong tổ chức thực hiện các chính sách này, tạo sự đồng thuận nhằm sớm hoàn thiện mục tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân và đảm bảo tốt mọi quyền lợi an sinh cho nhân dân.

Hoa Quỳnh

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/bao-hiem-xa-hoi-va-hoi-nong-dan-ky-quy-che-phoi-hop-cong-tac-giai-doan-2022-2025-182994.html