Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bảo hiểm xã hội Việt Nam hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 2022

BHXH Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch Hành động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 nhằm thông tin, tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung và sự phát triển của ngành BHXH Việt Nam nói riêng. Theo đó, BHXH Việt Nam sẽ tổ chức thông tin, truyền thông cao điểm về Ngày Chuyển đổi số quốc gia (ngày 10 tháng 10 hàng năm) từ ngày 1.10 - 10.10.

Truyền thông hướng đến lợi ích người dân, doanh nghiệp

Theo đại diện BHXH Việt Nam, các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cho công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành BHXH Việt Nam về vai trò, ý nghĩa của việc triển khai thực hiện chuyển đổi số để toàn ngành triển khai công tác này một cách đồng bộ, hiệu quả, thành công.Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam cũng truyền thông về chuyển đổi số hướng đến lợi ích của người dân và doanh nghiệp khi tham gia BHXH, BHYT; nâng cao ý thức, đẩy mạnh việc sử dụng các ứng dụng số, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến của ngành BHXH Việt Nam, gắn kết với bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho người sử dụng.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022. Nguồn: ITN

Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022. Nguồn: ITN

Cụ thể, nội dung thực hiện sẽ tập trung vào tổ chức thông tin, truyền thông về những định hướng, quan điểm, chỉ đạo về chuyển đổi số của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; các định hướng, giải pháp của BHXH Việt Nam. Đồng thời, thông tin kết quả triển khai phát triển Chính phủ điện tử hướng đến Chính phủ số và chuyển đổi số của ngành BHXH Việt Nam. Biểu dương những tập thể, cá nhân đi đầu trong việc triển khai, thực hiện hiệu quả về chuyển đổi số. Truyền thông những khái niệm cơ bản, tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của chuyển đổi số; sự cần thiết phải phát triển Chính phủ điện tử hướng đến Chính phủ số, phát triển kinh tế số và xã hội số…

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam giao Trung tâm Công nghệ thông tin là cơ quan đầu mối triển khai Kế hoạch; theo dõi, đôn đốc các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; tổng hợp báo cáo Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện Kế hoạch.

Nhiều điểm sáng trong công tác chuyển đổi số

Chia sẻ thêm về kết quả chuyển đổi số, BHXH Việt Nam cho biết, trong quý III.2022, BHXH Việt Nam đã nghiên cứu, bổ sung tích hợp thêm các dịch vụ công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số của ngành và đòi hỏi của công tác cải cách hành chính, hướng đến sự hài lòng của người dân và tổ chức. Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ được ban hành đầy đủ, phù hợp với quy định pháp luật và thực tiễn, tạo thuận lợi trong tổ chức thực hiện. Hiện nay, BHXH Việt Nam đã tích hợp 20 dịch vụ công thuộc 14 thủ tục hành chính của ngành trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, tăng 1 Dịch vụ công so với quý II.2022 là dịch vụ Gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình có giảm trừ mức đóng.

Trong quý III.2022, BHXH Việt Nam đã tiếp nhận và giải quyết cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất cho 187 trường hợp và 34.390 giao dịch thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (gồm 31.171 trường hợp thanh toán gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình, 2.779 trường hợp đóng tiếp BHXH tự nguyện, 440 trường hợp đóng BHXH, BHYT, BHTN).

Với Cổng Dịch vụ công của ngành, BHXH Việt Nam đã xây dựng xong phần mềm, kết nối thành công với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, để sử dụng dịch vụ “Xác thực thông tin hộ gia đình”, kết nối thành công với Nền tảng thanh toán quốc gia; cung cấp dịch vụ công gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình có giảm trừ mức đóng trên Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam. Trong quý III.2022, ngành BHXH Việt Nam đã tiếp nhận 25.993.002 hồ sơ giao dịch điện tử (chiếm 86,8% tổng số hồ sơ tiếp nhận).

Bên cạnh đó, với nền tảng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, BHXH Việt Nam đã giao chỉ tiêu vận động, khuyến khích người nhận các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt khu vực đô thị năm 2022 cho BHXH các tỉnh. Đồng thời, yêu cầu tập trung vào các giải pháp như tham mưu với UBND tỉnh để có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan trên địa bàn phối hợp, lồng ghép tuyên truyền chủ trương của Chính phủ, của ngành; phân tích, xác định nhóm người hưởng tiềm năng; phối hợp với Trung tâm dịch vụ việc làm, các đơn vị sử dụng lao động hướng dẫn người lao động khai báo thông tin tài khoản cá nhân để nhận chế độ ngay từ khi lập hồ sơ đề nghị hưởng các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp…

Toàn ngành cũng thực hiện rà soát dữ liệu người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng để chuẩn hóa và thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa hệ thống BHXH Việt Nam và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; tiếp tục thực hiện giao dịch điện tử, sử dụng chữ ký số trong việc lập, gửi mẫu biểu, danh sách chi trả, thanh toán các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp để cập nhật vào cơ sở dữ liệu, từ đó, giảm thời gian đối soát chứng từ, quyết toán và đối chiếu số liệu được chính xác, thuận tiện, nhanh chóng.

Dương Cầm