Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bảo hiểm Y tế với 6 chính sách mới từ 1/7

Từ ngày 1/7/2021, nhiều chính sách mới về Bảo hiểm Y tế có hiệu lực thi hành nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân khi tham gia Bảo hiểm Y tế.

Bảo hiểm Y tế là một trong những chính sách trụ cột của hệ thống an sinh xã hội, để chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân.

Trong 6 năm tổ chức thực hiện Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung, ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam có cơ sở để tiếp tục đề xuất sửa đổi Luật Bảo hiểm Y tế cho phù hợp, nhằm đảm bảo quyền lợi của người tham gia Bảo hiểm Y tế, cũng như cân đối thu - chi để hướng tới phát triển một nền Bảo hiểm Y tế bền vững, góp phần củng cố vững chắc hơn nữa công tác chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân của nước nhà.

Có thể thấy, kết quả thực hiện Luật Bảo hiểm Y tế sửa đổi, bổ sung những năm qua đã tiếp tục khẳng định rõ nét: Cùng với ngân sách Nhà nước, quỹ Bảo hiểm Y tế là nguồn tài chính công đóng góp đáng kể cho việc khám chữa bệnh của người tham gia Bảo hiểm Y tế, góp phần thực hiện mục tiêu công bằng trong chăm sóc sức khỏe Nhân dân và đảm bảo an sinh xã hội.

Infographic: Tùng Dương.

Tùng Dương

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/tieu-diem/bao-hiem-y-te-voi-6-chinh-sach-moi-tu-1-7-post219303.gd