Bão Irma 'cày nát' Florida

Gốc
Bão Irma tiếp tục hướng đến khu vực đông dân tại trung tâm Florida và tàn phá mọi thứ trên đường đi của nó.

Tin nóng

Tin mới