(BNS) Nhiều vụ bạo lực học đường xảy ra gần đây đã dấy lên sự lo ngại cho cả phụ huynh và học sinh. Học sinh cùng trường đâm chém nhau, đánh nhau chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ. Thỉnh thoảng giáo viên hành hung, đánh đập...