Bảo mật thông tin cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở

Hôm qua 1.4, cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở (TĐT) đã được triển khai. Ông Nguyễn Quốc Anh - Giám đốc Trung tâm thông tin tư liệu dân số (Tổng cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế) cho biết điều tra về nhà ở trong cuộc TĐT này nhằm nắm những thông tin cơ bản về sở hữu nhà như tỷ lệ người được sở hữu tư nhân, người ở chung cư, nhà tập thể, nhà thuê; diện tích nhà ở trung bình của người dân; sự khác nhau về diện tích ở của người dân các vùng miền...

Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200914/20090402012145.aspx