Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Báo Nga chọn 10 sự kiện quân sự lớn năm 2007

Báo Quân Đội Nhân Dân
Gốc

Báo Nga “Bình luận quân sự độc lập” đã bình chọn 10 sự kiện quân sự quan trọng nhất trong năm 2007, mà theo họ, có tác động quan trọng đến sự thay đổi địa-chính trị thế giới...

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocte.sukiennoibat.28571.qdnd