Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) "Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn", Báo Nhân Dân phối hợp với Tổng công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí phát động cuộc thi viết về đề tài nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

I - Mục đích, ý nghĩa: - Động viên khuyến khích các nhà báo, cộng tác viên, cán bộ và nhân dân thực hiện các tác phẩm báo chí phản ánh về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. - Đẩy mạnh hoạt động nghiệp vụ báo chí góp phần vào sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. - Qua cuộc thi nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tuyên truyền về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. II - Nội dung tác phẩm dự thi: - Phát hiện những nhân tố mới, điển hình trong lĩnh vực phát triển kinh tế trang trại, sản xuất nông nghiệp hàng hóa. - Biểu dương những tập thể, cá nhân nỗ lực đưa giống cây trồng, vật nuôi mới vào sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật tạo hiệu quả kinh tế cao trong sản xuất nông nghiệp, cổ vũ các điển hình thực hiện tốt nghị quyết đại hội đảng các cấp, năng động trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, những tấm gương nông dân tiêu biểu vươn lên làm giàu cho quê hương và giúp đỡ cộng đồng. - Phân tích, đề xuất những giải pháp, kinh nghiệm thực tiễn có tác dụng thiết thực đối với phát triển nông nghiệp, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần ở nông thôn. III - Thể loại: - Các thể loại gồm: Phóng sự, điều tra, ghi chép, ký chân dung, nhóm ảnh. - Bài viết ngắn gọn, súc tích, ngôn ngữ trong sáng, dễ hiểu, bảo đảm tính chính xác, chân thực, bài dự thi theo nhóm ảnh có ít nhất 3 ảnh. IV - Đối tượng dự thi: - Tất cả các nhà báo, phóng viên chuyên nghiệp, cộng tác viên trong cả nước; cán bộ, đảng viên và nhân dân đều được dự thi. V - Giải thưởng: - Một giải A, trị giá 15 triệu đồng. - Ba giải B, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng. - Năm giải C, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng. - Mười giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng. VI - Thời gian nhận tác phẩm và trao giải: Ban tổ chức nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15-4-2011 đến hết ngày 30-9-2011. Tổng kết trao giải vào ngày 14-10-2011. - Không hạn chế số lượng tác phẩm dự thi của một tác giả. Tác phẩm dự thi ghi rõ Bài dự thi 'Viết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn'. Tác phẩm không sử dụng không trả lại bản thảo. Tác phẩm dự thi viết trên một mặt giấy (không phô-tô). Ngoài phong bì ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (nếu có) để liên hệ. - Địa chỉ nhận tác phẩm: Ban Nông nghiệp, Báo Nhân Dân, số 71 Hàng Trống, Hà Nội, hoặc E-mail: bannongnghiep@gmail.com Trân trọng kính mời bạn đọc tham dự cuộc thi.