Bao nhiêu bạn trên Facebook thân thực sự?

Gốc
Chỉ 4 người sẵn sàng hỗ trợ và khoảng 15 trên Facebook là bạn thân, dù người dùng có bao nhiêu bạn bè trên Facebook đi chăng nữa.

Lê Phát (video: Business Insider)

Tin nóng

Tin mới