Bao nhiêu là đủ?

Gốc
Cuộc bỏ phiếu lần hai của Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật 700 tỷ USD giải cứu phố Uôn với số phiếu thuận áp đảo 263/171. Trên lý thuyết, khi phố Uôn-tượng đài của nền kinh tế Mỹ-chặn được đà suy thoái, những tác động tích cực của việc ấy sẽ phủ rộng khắp trên toàn thế giới.

Tin nóng

Tin mới