Chế độ đêm
Thông báo
Tin địa phương

  Bao nhiêu tuổi thì có thể quản lý tiền mừng tuổi?

  Gốc
  Nhân một lá thư rất ngộ nghĩnh của em bé lớp 4 gửi cho người thân trong đó gián tiếp 'tố cáo' hành vi 'tham ô' tiền mừng tuổi của mẹ mình, mọi người bỗng muốn biết: Khi nào thì trẻ có quyền quản lý tiền mừng tuổi?

  Theo em bé viết trong thư, khi em muốn lấy lại khoản tiền mừng tuổi của năm ngoái thì mẹ đã không đồng ý và “mắng” em: “Tiền tao lo cho mày học hành đủ thứ, mày thử tính xem mỗi ngày mày ăn một bát cơm mẹ hết bao tiền mà mày đòi lại. Con với cả cái”.

  Có vẻ như mẹ em bé đã không những không "chơi đẹp" với em bé mà còn vi phạm pháp luật?

  Theo khoản 1 điều 75 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 về quyền có tài sản riêng của con: Con có quyền có tài sản riêng. Tài sản riêng của con bao gồm tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng, thu nhập do lao động của con, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của con và thu nhập hợp pháp khác. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của con cũng là tài sản riêng của con.

  Tuy nhiên, bên cạnh đó, khoản 1, 2 Điều 76 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 về quản lý tài sản riêng của con quy định như sau:

  Con từ đủ 15 tuổi trở lên có thể tự mình quản lý tài sản riêng hoặc nhờ cha mẹ quản lý.
  Tài sản riêng của con dưới 15 tuổi, con mất năng lực hành vi dân sự do cha mẹ quản lý. Cha mẹ có thể ủy quyền cho người khác quản lý tài sản riêng của con. Tài sản riêng của con do cha mẹ hoặc người khác quản lý được giao lại cho con khi con từ đủ 15 tuổi trở lên hoặc khi con khôi phục năng lực hành vi dân sự đầy đủ, trừ trường hợp cha mẹ và con có thỏa thuận khác.

  Như vậy, tiền lì xì là tài sản được tặng cho riêng nên được coi là tài sản riêng. Tuy nhiên, việc quản lý tài sản này như thế nào lại phụ thuộc vào độ tuổi. Nếu bạn nhỏ đủ 15 tuổi thì có thể tự mình quản lý tiền lì xì của mình hoặc nhờ cha mẹ quản lý.

  Hát Quy

  Nguồn Tạp chí Công thương http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/bao-nhieu-tuoi-thi-co-the-quan-ly-tien-mung-tuoi-60359.htm