Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bao nhiêu văn bản sai thẩm quyền, không đúng nội dung mà chưa bị xử lý?

Chủ tịch Quốc hội đặt vấn đề tại phiên họp 13 của Ủy ban Thường cụ Quốc hội xem xét dự thảo Nghị quyết hướng dẫn việc tổ chức thực hiện hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, chiều 11/7.

Trình bày tờ trình, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, việc giám sát văn bản quy phạm pháp luật đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, phần lớn văn bản quy phạm pháp luật có chất lượng tốt, bảo đảm hợp hiến, hợp pháp và tính đồng bộ, thống nhất, khả thi, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của đất nước.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường

Việc phát hiện và kiến nghị cơ quan ban hành văn bản xử lý và báo cáo kết quả xử lý văn bản đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội còn chưa chủ động, chưa kịp thời, kém hiệu quả. Tình trạng nợ văn bản quy định chi tiết chưa được khắc phục triệt để. Một số văn bản quy phạm pháp luật có nội dung chưa phù hợp với quy định của luật đã được chỉ ra và kết luận, nhưng việc sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản mới để khắc phục còn chậm.

Do đó, để góp phần đưa công tác giám sát văn bản quy phạm pháp luật đi vào nền nếp, việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết là cần thiết và phù hợp với vị trí, chức năng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội là “cơ quan thường trực của Quốc hội”, “chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội” theo quy định của Luật Tổ chức Quốc hội.

Phát biểu ý kiến, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cơ bản đồng tình với dự thảo Nghị quyết, trong đó cho rằng 2 ý kiến về phạm vi giám sát thực tế là 1. Tuy nhiên, ý kiến thứ nhất sẽ bảo đảm bao quát, đi vào trọng tâm nội dung phạm vi giám sát của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.

Cho ý kiến tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đặt vấn đề, trong một năm có bao nhiêu văn bản ban hành sai thẩm quyền, không đúng nội dung mà hiện chưa bị xử lý.

“Trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, vấn đề thượng tôn pháp luật là hết sức quan trọng. Thượng tôn pháp luật ở đây trước hết phải ở cơ quan ban hành tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Theo ông Vương Đình Huệ, phạm vi giám sát của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội phải theo lĩnh vực được phân công và trừ những trường hợp có quy định khác hoặc theo phân công của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Về kỳ báo cáo, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, công tác giám sát thường xuyên được báo cáo vào cuối năm; đồng thời báo cáo đột xuất khi phát hiện văn bản có dấu hiệu trái Hiến pháp, luật của Quốc hội.

Đối với giám sát chuyên đề làm rõ lĩnh vực có thể kéo dài 1 năm hoặc nhiều năm thì sẽ báo cáo sau khi thực hiện giám sát hoặc báo cáo trong thời hạn cụ thể theo đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Sau khi thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua một số nguyên tắc chung hướng dẫn việc tổ chức thực hiện hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội với tỷ lệ tán thành đạt 100%./.

Nam Sơn/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/bao-nhieu-van-ban-sai-tham-quyen-khong-dung-noi-dung-ma-chua-bi-xu-ly-post955966.vov