Báo săn bị lợn rừng cho ăn đòn vì tội… cư xử

Gốc
Cùng cảnh đi uống nước nhưng báo săn lại “lề mề” và chiếm quá nhiều diện tích khiến lợn rừng không thể đến gần. Bực mình do phải chờ đợi quá lâu, lợn rừng quyết dạy cho báo săn một bài học bằng đòn tấn công bất ngờ

Tin nóng

Tin mới