Bão số 10: Đường sắt dừng cả chục đoàn tàu

Gốc
Do bão, cả chục đoàn tàu phải dừng tại các ga.

Bão số 10: Đường sắt dừng cả chục đoàn tàu - Ảnh 1

Do ảnh hưởng của bão số 10, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã thực hiện việc dừng 2 tàu khách: SE3 tại ga Mỹ Đức, tàu SE6 tại Ga Đông Hà; Dừng 5 tàu hàng: ASY1 (dừng ở ga Vinh); AH1 (dừng ở ga Thanh Hóa); SH3 (dừng ở ga Phúc Trạch); HH8 (ga Sa Lung); SH4 (dừng ở ga Hiền Sĩ).

Bão số 10: Đường sắt dừng cả chục đoàn tàu - Ảnh 2

Cây đổ sát đoàn tàu

Dự kiến chiều nay, (15-9), Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tiếp tục dừng một số đoàn tàu có lịch trình chạy tàu qua khu vực bão số 10.

- Dừng tàu SE7 dự kiến 12h tại ga Vinh.

- Dừng tàu SE5 dự kiến 15h tại ga Vinh.

- Dừng tàu SE10 dự kiến 12h30 tại ga Huế.

- Dừng tàu SE2 dự kiến 12h30 tại ga Đà Nẵng.

- Dừng tàu SE4 dự kiến 14h tại ga Đà Nẵng.

PV

Tin nóng

Tin mới