10 giờ sáng nay (30.9), bão số 7 đổ bộ vào huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh sau đó là tỉnh Nghệ An; lúc 11 giờ, tâm bão trên đất liền tỉnh Quảng Bình. Đến 13h30, bão số 7 quay ngược trở lại Nghệ An rồi đi vào địa phận Lào và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.