Trưa nay, bão số 7 đã tan nhưng trước đó, gió bão đã giật đổ hàng trăm cây lớn ở các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình và Hà Tĩnh. Tại Quảng Trị 7 tàu bị chìm làm 5 người mất tích.