Bảo tàng Hà Nội tiếp nhận hiện vật khai quật ở đàn Nam Giao

Gốc
(HNMO) - Mặc dù hiện nay các nhà khoa học vẫn còn đang tiếp tục nghiên cứu nhiều vấn đề về quy mô, kiến trúc đàn Nam Giao tồn tại trong lịch sử Thăng Long qua các triều đại phong kiến, nhưng từ đợt khai quật di tích này tại khu vực Nhà máy Trần Hưng Đạo trước đây nằm tiếp giáp các phố: Mai Hắc Đế, Đoàn Trần Nghiệp, Bà Triệu và Thái Phiên, đã phát hiện nhiều hiện vật quý cho bảo tàng.

Tin nóng

Tin mới