Bảo tàng Mỹ thuật quốc gia Belarus

ND-  Bảo tàng mỹ thuật quốc gia Belarus là bảo tàng lớn nhất của nước CH Belarus. Những bộ sưu tập đầu tiên của bảo tàng bắt đầu được thu thập và trưng bày từ những thập kỷ đầu của thế kỷ 20.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=119217&sub=82&top=45