Bảo tàng TP Hồ Chí Minh tiếp nhận gần 500 hiện vật

Gốc
NDĐT- Ngày 16-8, Bảo tàng TP Hồ Chí Minh tổ chức kỷ niệm 35 năm thành lập (12-8-1978 – 12-8-2013).

Nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải cùng các đại biểu tham quan trưng bày chuyên đề

Tên gọi tiền thân của bảo tàng TP Hồ Chí Minh là Bảo tàng cách mạng TP Hồ Chí Minh được thành lập ngày 12-8-1987, đến tháng 12-1999 được nâng cấp và đổi tên thành bảo tàng TP Hồ Chí Minh.

Bảo tàng có chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu, giáo dục và phổ biến khoa học thông qua các hoạt động sưu tầm, kiểm kê, bảo quản và trưng bày giới thiệu về lịch sử tự nhiên, văn hóa, xã hội cũng như lịch sử hình thành và phát triển của TP Hồ Chí Minh.

Qua 35 năm hình thành và phát triển, bảo tàng thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành địa chỉ văn hóa quen thuộc của khách tham quan trong và ngoài nước. Đến nay, bảo tàng đã sưu tầm, luu giữ trên 345 nghìn tài liệu, hiện vật, trong đó có trên 45.600 hiện vật gốc với nhiều hiện vật sưu tầm quý hiếm. Bảo tàng đã đón tiếp trên bảy triệu lượt khách, trung bình từ 350 đến 400 nghìn lượt khách/năm.

Những năm qua, bảo tàng TP Hồ Chí Minh luôn chú trọng đến các hoạt động nghiên cứu khoa học để hoạch định kế hoạch sưu tầm hiện vật có trọng tâm, trọng điểm đồng thời xây dựng các chuyên đề nhằm đáp ứng nhu cầu khách tham quan; tổ chức hoạt động tham quan, giáo dục học sinh, sinh viên mỗi khi đến tham quan bảo tàng, tổ chức triển lãm di động tuyên truyền, giáo dục về biển đảo tại gần 50 trường học.

Kỷ niệm 35 năm ngày thành lập, bảo tàng tổ chức trưng bày chuyên đề “Hiện vật từ những sưu tập của bảo tàng TP Hồ Chí Minh” với trên 300 hiện vật được chọn lọc từ 133 bộ sưu tập hiện vật trong hơn 45.600 hiện vật bảo tàng đang lưu giữ, bảo quản. Hoạt động diễn ra từ nay đến tháng 7-2014.

Ngoài ra, dịp này, bảo tàng cũng tiếp nhận 500 hiện vật, tư liệu của bảy cán bộ lão thành cách mạng và 18 nhà sưu tập từ Hội cổ vật và các cá nhân khác.

QUANG QUÝ

Tin nóng

Tin mới