(Cadn.com.vn) - Các bức tranh này lẽ ra phải được vứt vào sọt rác nhưng may mắn lại được trưng bày tại Bảo tàng Nghệ thuật Tồi tệ ở Boston, Massachusetts (Mỹ). Bộ sưu tập 600 tác phẩm khủng khiếp tại bảo tàng thu hút hàng ngàn du khách mỗi năm. Mỗi tháng, có hàng trăm tác phẩm, từ hơi kỳ lạ đến khủng khiếp hết sức, được gửi đến bảo tàng nhưng chỉ những bức tồi tệ nhất mới được trưng bày.

T.Ngọc

(Theo Dailymail)