Những chặng đường của phóng sự trên ấn phẩm Thời Nay

Những chặng đường của phóng sự trên ấn phẩm Thời Nay

Những ngày cuối tháng 12, ấn phẩm Thời Nay của Báo Nhân Dân đã cho ra mắt tập sách 'Phóng sự - Điều tra -...

8 liên quan

Báo Thời Nay kỷ niệm 10 năm ngày ra số đầu tiên

Báo Thời Nay kỷ niệm 10 năm ngày ra số đầu tiên

Sáng 27/12, tại Hà Nội, Báo Thời Nay (ấn phẩm của Báo Nhân Dân) tổ chức kỷ niệm 10 năm ngày ra số đầu tiên...

8 liên quan

Đổi mới, nâng cao chất lượng ấn phẩm Thời Nay

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 10 năm Báo Thời Nay (Nhân Dân) ra số đầu ngày 4/1/2010, đồng chí Võ Văn Thưởng -...

8 liên quan

Kỷ niệm 10 năm Thời Nay ra số đầu

Kỷ niệm 10 năm Thời Nay ra số đầu

Ngày 27-12, Báo Thời Nay (Báo Nhân Dân) đã kỷ niệm 10 năm ngày ra số báo đầu tiên (4-1-2009 – 4-1-2019).

8 liên quan

Ðón đọc Thời Nay số 1038, phát hành thứ năm, ngày 26-12

Trước thềm kỷ niệm 10 năm ra số đầu (4-1-2010 - 4-1-2020), Báo Thời Nay dành một số trang trong số báo này...

8 liên quan