Sau lần ly hôn trước, tôi có tiền riêng gửi tiết kiệm ở ngân hàng. Hiện nay tôi dự định tái hôn, nguyện vọng của tôi là muốn bảo đảm số tài sản riêng này, vậy theo quy định của luật pháp tôi và người chồng tương lai phải làm các thủ tục nào?

(minhphuong_79…@...) Về nguyên tắc, tài sản được tạo lập trước khi kết hôn là tài sản riêng của mỗi bên vợ/ chồng, nên khi cần phải lập văn bản thỏa thuận hoặc cam kết về tài sản riêng. Trong trường hợp có tranh chấp thì người đứng tên tài sản có nghĩa vụ chứng minh là tài sản đó được tạo lập trước khi đăng ký kết hôn. Căn cứ pháp lý sẽ là ngày, tháng, năm được ghi trong giấy chứng nhận kết hôn và giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu tài sản. Đối với tiền gửi tiết kiệm thì có thể chứng minh qua các sổ tiết kiệm, giấy xác nhận/chứng nhận tài khoản của cá nhân có trước khi đăng ký kết hôn. Theo quy định của pháp luật hiện nay thì có thể chọn một trong hai cách “rạch ròi” tài sản riêng: 1. Người vợ (hoặc chồng) lập văn bản cam kết tài sản riêng của chồng (hoặc vợ) mình, có công chứng hoặc chứng thực chữ ký; 2. Vợ và chồng cùng lập văn bản thỏa thuận tài sản riêng của vợ/chồng, có công chứng. Luật sư Huỳnh Minh Vũ