Bảo tồn nguồn cây thuốc: Đừng để cây còn mà thuốc mất

Gốc
Theo số liệu điều tra của Viện Dược liệu, Việt Nam có tới 3.800 cây thuốc thuộc khoảng 270 họ thực vật, phân bổ khắp trên các vùng sinh thái ở Việt Nam. Phần lớn các cây thuốc mọc tự nhiên và khoảng 20% đã được gieo trồng...

Tin nóng

Tin mới