ND - Dự án Bảo tồn và phát triển sâm Ngọc Linh có sự tham gia của cộng đồng được UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt thực hiện từ năm 2005, với tổng vốn đầu tư 15 tỷ 422 triệu đồng. Dự án được chia làm hai giai đoạn, giai đoạn một từ năm 2005 đến 2014; giai đoạn hai từ năm 2014 trở đi.

Đến nay đã trồng được gần năm ha vườn sâm, trong đó diện tích do Lâm trường Ngọc Linh trồng được chiếm 11,3%; Sở Khoa học và Công nghệ trồng chiếm 16,2%; Dự án 661 trồng chiếm 72,5%, với tổng kinh phí thực hiện khoảng 6,5 tỷ đồng. Nhìn chung các vườn sâm đều sinh trưởng và phát triển tốt. PV