Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bảo tồn văn hóa quan họ

ND- Trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, các giá trị âm nhạc cổ truyền Việt Nam đã, đang và sẽ chịu ảnh hưởng như thế nào trước những tác động từ sinh hoạt hiện đại của xã hội. Trong bối cảnh đó, cũng như nhiều loại hình âm nhạc khác, quan họ cũng có những vấn đề riêng của nó, nhất là khi chúng ta đang lập hồ sơ quan họ để trình UNESCO.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=119198&sub=134&top=43