BẢO VỆ BẢN QUYỀN SÁCH

Gốc
Bản quyền tại Việt Nam vẫn luôn là một vấn đề nhức nhối đối với những người làm sáng tạo. Trong đó, sách là một trong những sản phẩm dễ dàng bị xâm hại bản quyền nhất hiện nay bởi nhiều hình thức sách lậu.

Nguồn Quốc Hội TV http://quochoitv.vn/videos/chuyen-dong-365/2021/5/bao-ve-ban-quyen-sach/553073