Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Kế hoạch và Đầu tư

Báo Nhân Dân
Gốc

NDĐT - Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư vừa kí quyết định ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Kế hoạch và Đầu tư.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=129379&sub=68&top=40