Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bảo vệ dữ liệu cá nhân: Đã đến lúc không thể xem nhẹ !

Báo Hà Nội Mới
Gốc

(HNM) - Trong số 289 website TMĐT của VN được khảo sát vào cuối năm 2006, chỉ có 74 website công bố chính sách bảo vệ thông tin khách hàng. 74% sàn giao dịch điện tử đang hoạt động mà thiếu cam kết cụ thể về chế độ thu thập và bảo vệ thông tin cho các bên tham gia.

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/48/152438