Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo
Góc nhìn hôm nay: Cần có cơ chế bảo vệ dữ liệu cá nhân

Góc nhìn hôm nay: Cần có cơ chế bảo vệ dữ liệu cá nhân

Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam
Quốc Hội TV
Phù hợp quy định của Hiến pháp, pháp luật, hài hòa với thông lệ quốc tế (bài cuối)

Phù hợp quy định của Hiến pháp, pháp luật, hài hòa với thông lệ quốc tế (bài cuối)

Báo Công An Nhân Dân
Trường hợp nào dữ liệu cá nhân được xử lý không cần sự đồng ý của chủ thể dữ liệu?

Trường hợp nào dữ liệu cá nhân được xử lý không cần sự đồng ý của chủ thể dữ liệu?

Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam
Quốc Hội TV
Dữ liệu cá nhân được thu thập, xử lý không cần sự đồng ý của chủ thể khi nào?

Dữ liệu cá nhân được thu thập, xử lý không cần sự đồng ý của chủ thể khi nào?

Chuyên trang An Ninh Thủ Đô - Báo Công an nhân dân
Một số nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định Bảo vệ dữ liệu cá nhân

Một số nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định Bảo vệ dữ liệu cá nhân

Báo Công An Nhân Dân
Bảo vệ dữ liệu cá nhân

Bảo vệ dữ liệu cá nhân

Đại Biểu Nhân Dân
Dự thảo Luật Giao dịch điện tử và dự thảo Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân tiếp tục lên bàn nghị sự

Dự thảo Luật Giao dịch điện tử và dự thảo Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân tiếp tục lên bàn nghị sự

VietTimes
5 trường hợp dữ liệu cá nhân được xử lý không cần chủ thể đồng ý

5 trường hợp dữ liệu cá nhân được xử lý không cần chủ thể đồng ý

Tạp chí VnEconomy
PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN QUANG PHƯƠNG CHỦ TRÌ CUỘC HỌP THỐNG NHẤT NỘI DUNG CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN QUANG PHƯƠNG CHỦ TRÌ CUỘC HỌP THỐNG NHẤT NỘI DUNG CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Cổng TTĐT Quốc Hội
Quốc Hội
Đề xuất 5 trường hợp thu thập thông tin cá nhân không cần xin phép

Đề xuất 5 trường hợp thu thập thông tin cá nhân không cần xin phép

Báo Pháp Luật Việt Nam
Tạo hành lang pháp lý để bảo vệ dữ liệu cá nhân

Tạo hành lang pháp lý để bảo vệ dữ liệu cá nhân

Công An TP.HCM
CẦN SỚM BAN HÀNH MỘT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

CẦN SỚM BAN HÀNH MỘT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Cổng TTĐT Quốc Hội
Quốc Hội
Đề xuất 5 trường hợp xử lý dữ liệu cá nhân không cần chủ thể đồng ý

Đề xuất 5 trường hợp xử lý dữ liệu cá nhân không cần chủ thể đồng ý

Báo Đầu Tư
Những trường hợp nào được sử dụng dữ liệu cá nhân mà không cần chủ thể đồng ý?

Những trường hợp nào được sử dụng dữ liệu cá nhân mà không cần chủ thể đồng ý?

VietTimes
Hành lang pháp lý bảo vệ dữ liệu cá nhân

Hành lang pháp lý bảo vệ dữ liệu cá nhân

Báo Đại Đoàn Kết
Cần hành lang pháp lý bảo vệ dữ liệu cá nhân

Cần hành lang pháp lý bảo vệ dữ liệu cá nhân

Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam
Quốc Hội TV
Gần 1.300 GB dữ liệu cá nhân bị thu thập, mua bán trái phép

Gần 1.300 GB dữ liệu cá nhân bị thu thập, mua bán trái phép

Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam
Quốc Hội TV